Christen Unie vindt coalitie voorstel van D66 geen passend antwoord op keuze kiezers

Reactie van de ChristenUnie op de uitnodiging voor Coalitie vorming

Theo Krins
vrijdag 04 april 2014 13:56
Na de presentatie door de verkenner dhr. Bert Jeene op 2 april 2014 heeft de ChristenUnie fractie intensief overlegd over de uitnodiging van de formateur Daphne Bergman. Op 3 april 2014 heeft de ChristenUnie als volgt gereageerd op de uitnodiging:

Beste Daphne,

Naar aanleiding van het eindrapport van de verkenner en de interviews die daarbij zijn gevoegd als bijlage hebben wij de volgende opmerkingen:

het voorgestelde college doet geen recht aan de verkiezingsuitslag en het signaal dat de stad heeft afgegeven ten aanzien van het gevoerde beleid in de afgelopen periode;
de door de verschillende partijen genoemde voorkeurscoalities zien wij niet terug in het huidige voorstel;
wij signaleren een discrepantie tussen de uitnodiging aan de ChristenUnie om deel te nemen aan de college onderhandelingen enerzijds en het door D66 aanmerken van de koopzondagen als breekpunt anderzijds.
Op basis van deze punten zien wij op dit moment onvoldoende basis om de uitnodiging voor de college onderhandelingen te aanvaarden.

Wij zien uit naar je inhoudelijke reactie.

Met vriendelijke groet,

Theo Krins

Fractievoorzitter ChristenUnie