CDA Gouda zoekt kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen

Gouda – Het bestuur van CDA Gouda nodigt CDA-leden en niet-CDA-leden uit om zich op te geven als kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Zowel leden als niet-leden van het CDA worden van harte uitgenodigd zich op te geven.

Wilt u raadslid worden voor het CDA? Heeft u ideeën voor een beter Gouda? En bent u bereid uw netwerk in te zetten voor onze partij? Geef u dan op als kandidaat. Ook kunt u namen doorgeven voor de groslijst van mensen van wie u denkt dat zij het CDA op een goede en aantrekkelijke manier kunnen vertegenwoordigen. Dit mogen ook mensen zijn die nog geen lid zijn van het CDA.

De uiterste datum voor aanmelding/kandidering is 31 mei. Vervolgens gaat een selectiecommissie aan de slag en zullen gesprekken met kandidaten worden gevoerd. Daarna volgt een voordracht door het bestuur en zal de Algemene Leden Vergadering zich over de kandidatenlijst buigen.

Voor meer informatie en opgave kunnen geïnteresseerden zich wenden tot Hans Alderliesten, afdelingsvoorzitter van CDA Gouda, alderliestenJ@gmail.com, 06-36153340.