Buurtbemiddeling Kwadraad Gouda brengt buren bijeen!

Inwoners Gouda melden steeds meer zelf.

Buurtbemiddeling Gouda Kwadraad heeft ook in 2015 haar bijdrage aan de Goudse samenleving geleverd. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015. Net als in 2014 zijn er meer dan 80 meldingen binnengekomen, waarvan 67 % een positieve uitkomst heeft. Zonder de getrainde, vrijwillige, bemiddelaars, allemaal inwoners uit Gouda e.o. had dit niet gekund. Geluidsoverlast is de meest voorkomende melding. Een opvallende trend is dat bewoners steeds meer zelf gaan melden.

De landelijke trend is dat de klachten die buren hebben vooral gaan over geluidsoverlast van personen en van geluidsapparatuur. Als buren te lang wachten met elkaar over de ervaren overlast aan te spreken dan is het mogelijk dat de irritaties zover oplopen dat ze er samen niet meer uitkomen. Buurtbemiddelaars kunnen worden ingezet om de buren weer in gesprek met elkaar te krijgen van daaruit tot oplossingen te komen. Hoe eerder gemeld, des te makkelijker opgelost!

Advertisements

Binnen het aantal meldingen is er een verschuiving te zien naar meer meldingen op eigen initiatief , dus door de bewoner zelf. Meestal is hier wel een tip van de woningcorporatie, de politie en het sociaal team aan vooraf gegaan. Het idee is dat als bewoners zelf melden ze zich ook meer verantwoordelijk voelen voor het verbeteren van de relatie met de buren. Dat is belangrijk want zonder de wil van beide partijen kan er geen verbetering tot stand komen.
Ook al neemt het aantal zelfmeldingen toe, Buurtbemiddeling kan niet zonder verwijzingen van gemeente, politie, corporatie, sociale teams en andere maatschappelijke organisaties. Buurtbemiddeling van Kwadraad is blij met het vertrouwen dat ze van deze organisaties krijgt. Zo zegt de politie van Gouda dat de buurtbemiddelaars de juiste aandacht en tijd hebben voor de grondslag van het probleem en buren in een gesprek uitnodigen om met elkaar naar oplossingen te zoeken.

Voor Gouda is de coördinator André Lodder. Hij neemt de meldingen aan, ziet toe op het verloop, zorgt voor contact met de netwerkpartners, de publiciteit en werving en begeleiding van de belangrijkste schakel: de bemiddelaars. Voor 2016 is het bestaande team met vijf bemiddelaars uitgebreid naar 11. Daarmee verwachten we ook in 2016 ons motto te realiseren: Buurtbemiddeling brengt buren bijeen!

Buurtbemiddeling Kwadraad is ook actief in de gemeenten Woerden, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Krimpen a/d IJssel, Ronde Venen en Stichtse Vecht. Jaarlijks worden meer dan 400 meldingen behandeld. Landelijk is buurtbemiddeling actief in meer dan de helft van de gemeenten.