Bureau leerlingzaken in Huis van de Stad

Bureau leerlingzaken is vanaf 1 augustus gehuisvest bij de gemeente Gouda in het Huis van de Stad.
De afgelopen tien jaar maakte het bureau deel uit van het Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH).

De samenwerkende gemeenten gaan op een andere manier met elkaar samenwerken. Het uitvoerende bureau leerlingzaken past niet binnen deze nieuwe meer strategische samenwerking en krijgt een nieuwe plek bij de gemeente Gouda. Bureau leerlingzaken wordt met deze verhuizing tevens beter bereikbaar.

Bureau leerlingzaken
Bureau leerlingzaken houdt zich vooral bezig met het uitvoeren van de Leerplichtwet door inzet van de leerplichtambtenaren en kwalificatieambtenaren. Daarnaast co├Ârdineert bureau leerlingzaken het Regionaal Meld- en Co├Ârdinatiepunt voor schoolverlaters voor de regio Zuid-Holland Oost en zet hiervoor onder andere trajectbegeleiders in.

Regionaal gericht
De afgelopen jaren heeft het bureau zich steeds meer gericht op de regio. Naast werkzaamheden voor de gemeente Gouda, voert het nu ook taken uit voor de gemeenten in de Krimpenerwaard. Het bureau werkt op het gebied van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten inmiddels voor elf gemeenten in de regio Gouda en Alphen aan den Rijn (regio Zuid-Holland Oost).