BSGR heeft last van slecht betalende burgers

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verstuurt binnenkort ruim 14.000 aanmaningen en dwangbevelen voor het niet op tijd betalen van de aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelasting. De inwoners in het werkgebied van de BSGR, dat loopt van Velsen in het noorden tot aan Zoetermeer in het zuiden, hebben hun aanslag meer dan drie maanden geleden al ontvangen en tot op heden nog niet betaald.

Ruim 5.000 aanmaningen
Sinds 2011 voert de BSGR namens het hoogheemraadschap van Rijnland de heffing en invordering van de waterschapsbelasting uit en voor de gemeenten Gouda, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude de heffing en invordering van de gemeentebelastingen. In 2013 zijn daar de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Katwijk bijgekomen. Wanneer inwoners in het werkgebied van de BSGR een aanslag ontvangen en niet voor kwijtschelding in aanmerking komen, dan hebben zij drie maanden de tijd om de aanslag te betalen. Tenzij zij voor automatische incasso kiezen, dan kan het in meerdere termijnen over het jaar verdeeld. Is er na drie maanden niet betaald, dan verstuurt de BSGR een aanmaning met extra kosten. Dit jaar zijn al ruim 68.000 aanmaningen verstuurd in het werkgebied van de BSGR. Deze maand zullen er nog eens ruim 5.000 aanmaningen verstuurd worden.