Brexit ontwikkelingen in de Goudse regio

Van de velen die afgelopen dinsdagavond de stemming in het Britse Lagerhuis gevolgd hebben, zullen direct betrokken ondernemers in Gouda en omgeving wel op het puntje van hun stoel gezeten hebben. De uitkomst was niet zo verrassend, wel het grote verschil tussen voor- en tegenstanders. Wij legden ons oor te luisteren bij enkele ondernemingen bij wie de Brexit een behoorlijke, soms zelfs grote rol speelt.

Een transporteur
Wij spreken met Barbara Lafeber van Lafeber Internationale Transporten B.V. in Gouda. Zij is volop betrokken bij internationale transporten en met name die richting Engeland gaan. Ook Barbara had de afkeuring door het parlement wel verwacht, maar niet met zo’n grote meerderheid. In de huidige situatie gaat het passeren van de grens bijzonder snel en dat vinden alle transporteurs inmiddels vanzelfsprekend. Komt er een harde Brexit dan wordt de reistijd met 3 à 4 dagen verlengd, terwijl er altijd twee chauffeurs op de wagen zitten.

Die verliesdagen kosten handen vol geld, ongeacht of het transport richting Engeland of Nederland gaat. Alleen al hierdoor gaan de prijzen voor de afnemers enorm omhoog en zullen betreffende producten aan beide zijden van het Kanaal te duur worden. Voor Engeland zijn de consequenties groter. Er gaat namelijk 75% van het vasteland naar Engeland en maar 25% richting Europa. Het Verenigd Koninkrijk is niet zelfvoorzienend en dat zal bij een harde Brexit grote gevolgen hebben.

Verwachtingen
Gezien de vele contacten die Barbara in Engeland heeft, proeft zij steeds meer de roep om een veilige overgang en bij velen zelfs helemaal geen Brexit meer. Zij schat op dit moment de kans op uitstel, een zachte Brexit of zelfs helemaal geen Brexit op circa 70%. Desondanks neemt het bedrijf nog steeds verdere maatregelen om in de toekomst de schade zoveel mogelijk te beperken.

Een producent
Vergeer Holland in Reeuwijk exporteert veel kaas en ook naar Engeland. De afdeling Marketing laat ons desgevraagd weten dat er tot op heden nauwelijks is ingespeeld op de Brexit. Men vindt de situatie nog zo onduidelijk dat zij er geen beleid op kunnen maken, ook niet na het tumult deze week in de Engelse politiek. Men zegt zeker te zullen anticiperen op de uiteindelijke uitkomst, maar dan moet die eerst wel bekend worden.

Een plantenkweker en exporteur
Jan Nieuwesteeg BV kweekt en exporteert planten en met name ook naar Engeland. We spreken met Jan Willem Nieuwesteeg die zegt dat ook zijn bedrijf al tijden in onzekerheid verkeert omdat er maar geen beslissingen op het politieke toneel worden genomen. Op de korte termijn ziet hij nog niet veel problemen omdat de producten – planten dus – in hun winterslaap en dus voor 1 maart vervoerd zullen worden. Zelfs bij transportvertraging overleven deze planten de 3 à 4 dagen extra wel. Dat zal anders zijn als het planten betreft die al tot leven zijn gekomen en in het voorjaar en de zomer worden getransporteerd. Dan kan er echt schade ontstaan.

Nieuwesteeg zegt wel afhankelijk te zijn van de kostenontwikkelingen zoals hogere transportkosten door wachttijden en een eventuele daling van het Engelse Pond. De prijs van de planten zal dan stijgen en de vraag is of de koper die stijging kan of wil betalen. “Aan de andere kant” zegt hij, “worden de planten die wij leveren in Engeland helemaal niet gekweekt”. Ondanks alles kan hij zich nauwelijks voorstellen dat er uiteindelijk geen oplossing komt. Een die minder drastisch is dat de harde Brexit.

Een producent
Croda Nederland in Gouda vervaardigt onder andere organische basischemicaliën en is de Nederlandse vestiging van het concern dat in Engeland het hoofdkantoor heeft. De directie deelt mede dat men eigenlijk in een voordeel positie verkeert omdat men in het hoofdkantoor een speciaal team heeft samengesteld dat zoveel mogelijk hinder door de Brexit moet voorkomen. Ook daar zit niemand op een harde Brexit te wachten en toch zijn ook zij afhankelijk van wat er aldaar uit de politieke “hoge hoed” tevoorschijn komt. In de Nederlandse vestiging wacht men dus de instructies af als er meer over de uitkomst bekend is.

Als conclusie kan gesteld worden dat aan de ene kant iedereen alert is terwijl men aan de andere kant nauwelijks kans ziet voorbereidingen te treffen zonder kennis van de uiteindelijke beslissing te hebben. Transportondernemingen en vooral zij die bederfelijke waren vervoeren, zijn al wel in de weer met o.a. afstemming met de douane.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

26-01-2019 13:50

Advertisements