‘Bouwplan Goejanverwelledijk in strijd met Gebiedsvisie Hollandsche IJssel’

Gouda – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft zich uitgesproken voor het bouwplan Goejanverwelledijk 40-42 op de ‘Ouwe Gouwelocatie, maar dit is strijdig met Gebiedsvisie Hollandse IJssel. Dat stellen Gerard Overkamp, voorzitter van de stichting Gouda-sterk-aan de IJssel en Hans du Pré, secretaris van de Werkgroep Gouda-Krimpenerwaard. Op 6 september buigt de gemeenteraad zich over het concept bestemmingsplan.

In 2008 stelde de gemeenteraad van Gouda de ‘Gebiedsvisie Hollandse IJssel in Zicht 2020′ vast. Daarin werd vastgelegd dat de ‘kwaliteiten van het rustige en idyllische riviertje’, ten oosten van de Waaiersluis, behouden moeten blijven en zelfs versterkt moeten worden. Bebouwing is uitgesloten. En tussen eventuele bebouwing – bij voorkeur recreatief – moet zicht blijven op de oude molen en rivier, zo citeren Overkamp en Du Pré de beleidsvisie.

‘Zicht verdwijnt’
“B&W dreigen nu echter in te stemmen met een bouwplan voor vijf woningen op de Ouwe Gouwe-locatie waarbij het zicht op de rivier en molen vanaf de Goejanverwelledijk geheel verdwijnt. Daarmee gaat het college in tegen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid”, stellen de beide heren.

“Voor veel Gouwenaars is de Goejanverwelledijk een geliefde dijk om te fietsen en te wandelen. In het weekend wordt de dijk ook druk bezocht door fietsers en fietsgroepjes uit de hele Randstad en Utrecht. De Goejanverwelledijk is voor Gouda dan ook een uniek gebied. Vanaf de monumentale Waaiersluis oostwaarts fietsend of wandelend is het in de beleving of je al compleet de stad uit bent, met mooie doorkijkjes op de Hollandsche IJssel, de Haastrechtse molen en op de achterliggende Krimpenerwaard. Dit uitzicht vanaf de Goejanverwelledijk is dus cruciaal voor het groene imago van Gouda, voor de leefbaarheid van de stenige stad en voor de toeristische aantrekkelijkheid.”

‘Ronduit teleurstellend’
Nadat het concept bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen en er opmerkingen over zijn gekomen vanuit onder meer de stichting Gouda-sterk-aan de IJssel en de Werkgroep Gouda-Krimpenerwaard, heeft het college aanpassingen voorgesteld. Overkamp en Du Pré noemen die aanpassingen ronduit teleurstellend. De aanpassingen zorgen volgens hen niet voor zicht op de Haastrechtse molen en rivier de Hollandsche IJssel. Het plan voldoet daarmee volgens hen niet aan de door de raad in 2008 vastgestelde Gebiedsvisie Hollandsche IJssel in zicht 2020.

Open groene corridor
Het bestemmingsplan bestaat uit 5 woningen, met een gemiddeld vloeroppervlak van 220 m2. Het plan beslaat een groter oppervlak dan de voormalige loods van aannemersbedrijf Ouwe Gouwe. Met de bouw van de woningen met 2 meter hoge erfafscheidingen en beplanting in de open ruimtes tussen de woningen, zal het zicht op de rivier en molen over de gehele lengte van het perceel vervagen en verdwijnen, zo stellen Overkamp en Du Pré. Uit oogpunt van privacy en veiligheid is het ook ondoenlijk om de ruimtes tussen de woningen open te houden. De indieners van de zienswijzen vragen daarom om een open groene corridor van minimaal 25 meter breed (20 procent) in het plan op te nemen waarover het zicht op rivier en molen wel behouden kan worden. Dit kan op diverse manieren worden bereikt: door verkleining van de afstand tussen de woningen, aanpassing van het formaat woningen of het aantal te bouwen woningen.