Bomenkap nu werkelijkheid

Bomenkap nu werkelijkheid
Na jaren van protest is gister dan toch echt de bomenkap in de Oostpolder begonnen. Vier jaar lang zijn er mensen bezig geweest de kap tegen te houden. De laatste actie kwam van de Partij van de Dieren en ook naar wethouder Wendy Ruwhof wilde het Hoogheemraadschap niet luisteren. Volgens het heemraadschap moeten de 87 bomen worden gekapt om de boezemkade te kunnen verhogen en zo een overstroming van het gebied tegen te gaan. De bomenkap ging niet zonder slag of stoot. Er waren veel belangstellende die graag nog even protesteerden.