Bomenkap Gloriantplantsoen op losse schroeven

Gouda – Ze startte eerder dit jaar al een petitie waarmee ze 346 handtekeningen verzamelde, is inmiddels ook een handtekeningenactie begonnen voor de allerjongsten in de wijk en in de afgelopen weken ging ze van deur tot deur om nog meer steun te vragen voor haar plannen: Manon Bossard is woonachtig aan het Gloriantplantsoen in de buurt Achterwillenseweg en maakt zich, met veel hulp uit de buurt, sterk om de zeven bomen in haar ‘achtertuin’, waarvoor nu een kapvergunning is afgegeven, te redden. De bomen zorgen voor groen in de wijk, leveren schaduw op en zijn belangrijk voor het algemene welzijn van de bewoners. Manon weet dat het anders kan en dat er goede alternatieven zijn. Gisteren sprak zij met wethouder Hilde Niezen en projectleider Ton Terlouw over de plannen, én de mogelijkheden.

Ophoging
Dat ophoging van het plantsoen nodig is, staat voor iedereen vast: door de verzakking van de bodem ontstaat er nu geregeld wateroverlast. Over de manier waarop deze werkzaamheden vorm krijgen verschillen de meningen: de gemeente informeerde de bewoners in het voorjaar over de ophogingsplannen en liet Treevision onderzoek doen naar de overlevingskansen van de bomen, die hierdoor zouden verdwijnen uit het straatbeeld in de wijk. Het bedrijf concludeerde dat ophogen de bomen fataal zou worden vanwege de toenemende druk op de haarwortels. Een antwoord op de vraag of er ook ‘boomsparende’ oplossingen zijn, kwam er niet. De zorgen van Manon en met haar een aantal betrokken buurtbewoners, groeide, en zij won advies in bij enkele boomverzorgers. Ook boog ze zich over de bouwplannen, en bedacht oplossingen die de bomen zouden sparen en die ruimte zouden creëren.

Gang naar rechtbank ingetrokken
De voorlopige voorziening die Manon indiende om bezwaar te maken tegen de kapvergunning die inmiddels is afgegeven door de ODMH is inmiddels ingetrokken. Manon: ‘Ik heb op 15 september gesproken met Hilde Niezen en Ton Terlouw en zij hebben de toezegging gedaan serieus te gaan kijken naar onze alternatieve plannen. We kunnen de speelplaats en het voetbalveldje van de kinderen in de wijk verplaatsen: als de eerste een plek krijgt onder de bomen die nu gekapt dreigen te worden levert dat schaduw op die hard nodig is. De toestellen zijn nu vaak te warm om erop te spelen. Op de plek van de speelplaats kan het voetbalveldje komen. Volgens mij creëren we zo uiteindelijk meer ruimte voor parkeerplekken, containers en hulpdiensten. De gemeente spaart de kosten voor het rooien van de bomen en de herbeplanting uit.’

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

21-09-2020 10:15