Boeren voelen zich ‘belaarzerd’

Melkveehouders zijn pisnijdig. Door een foute inschatting van staatssecretaris Martijn van Dam weten 20.000 familiebedrijven nu niet waar ze aan toe zijn. Een gelegenheidsalliantie van melkveehouders roept via sociale media onder de titel #laarzenactie collega-boeren op om hun onvrede over deze voortdurende onzekerheid te uiten. Om zo Van Dam duidelijk te maken dat hij razendsnel met een oplossing moet komen.

Na een lang proces zou Van Dam op 1 januari 2017 een nieuwe wet introduceren. Ondanks dat de inhoud van de nieuwe wet een zure appel voor boeren is, geeft het hun wel duidelijkheid en voorkomt het aanscherping van Europese regelgeving. De meeste boeren waren bereid door deze appel heen te bijten en hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. De staatssecretaris heeft echter nagelaten om tijdig advies in te winnen of het beoogde wetsvoorstel door Brussel positief beoordeeld zou worden. Van Dam is in de ogen van de boeren een slechte strateeg of gaat zeer laconiek om met de agrarische belangen van Nederland.

Verandering Nederlandse landschap
Naast de impact op hun eigen gezinsbedrijven vrezen melkveehouders voor een verandering van het Nederlandse landschap. Omdat het uitblijven van de nieuwe wet ook gevolgen heeft voor de huidige wetgeving en afspraken. Boeren mogen nu nog meer mest op het land brengen omdat ze meer gras van het land kunnen halen. Deze zogeheten derogatie (uitzonderingspositie) dreigen ze nu te verliezen. Als dat gebeurt gaan boeren – om inkomen te kunnen houden – grasland omzetten naar akkerland en komen er minder koeien in de wei. Kortom, het zo gekoesterde beeld van Nederland met molens, klompen en grazende koeien in groene weides zou daarmee wel eens zijn langste tijd gehad kunnen hebben.

Advertisements

Imago
Boeren beseffen dat dit ten koste gaat van hun imago. Melkveehouders willen juist graag het goede imago van melkveehouderij behouden en een fatsoenlijke boterham voor hun gezinsbedrijven verdienen. Daarvoor is dus deugdelijke wetgeving nodig.

Banen verlies
Het LEI (landbouw Economische instituut) heeft berekend dat uitblijven van derogatie de melkveehouderij 150 miljoen euro gaat kosten. Daarnaast gaat het gepaard met verlies van vele banen die gerelateerd zijn aan de melkveehouderij.

#laarzenactie
Onder het credo #laarzenactie is een gelegenheidsalliantie van melkveehouders een actie op sociale media begonnen. Zij roepen Van Dam op om knopen door te hakken en ook vol voor een nieuwe derogatie gaan. Zij stellen van Dam een ultimatum; ‘als we binnen twee weken geen antwoord hebben komen we het antwoord halen in Den Haag’’

Om hun signaal kracht bij te zetten, sturen ze (nu nog) digitaal hun laarzen op naar Van Dam. Omdat ze – als het zo doorgaat – hun laarzen straks niet meer nodig hebben op hun gezinsbedrijven. Ze roepen collega-boeren op om ook een filmpje of foto online te zetten, met daarin de boodschap dat ze willen weten waar we aan toe zijn. Om duidelijk te maken wat voor impact de politieke besluiteloosheid en het onzorgvuldig handelen heeft. Dit alles onder #laarzenactie.

De actie kan op steun rekenen van LTO Nederland, de belangenbehartigersorganisatie voor de land- en tuinbouw.