Bodegraven-Reeuwijk tegen schaliegaswinning

Bodegraven-Reeuwijk tegen schaliegaswinning
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is tegen de winning van schaliegas. De risico’s zijn te groot. Zo kan het aardbevingen veroorzaken, bodem en water verontreinigen, landschap aantasten en kan het leiden tot gasontsnapping. Echter is de gemeente niet degene die beslist, maar het ministerie van Economische Zaken. Wel kan de gemeente weigeren medewerking te verlenen. Onder Bodegraven-Reeuwijk ligt een Posidonia Schale-formatie, wat een typische formatie van schaliegas is. Aanstaande donderdag vergadert de gemeenteraad over deze kwestie.