Bijna helft zoekt onnodige confrontatie met inbreker ‘s nachts

Gouda – Midden in de nacht denk je een inbreker in je huis te horen. Wat doe je dan? De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken deed hier onderzoek naar en kwam tot de conclusie dat mensen onnodig het gevaar van een confrontatie met de inbreker opzoeken. Ruim een kwart (26,9 procent) zegt dat ze direct gaan kijken of wat er aan de hand is. Bijna 10 procent belt eerst nog 112 en gaat vervolgens kijken of er een inbreker rondloopt. Circa 18 procent van de vrouwen vraagt of hun partner even poolshoogte wil gaan nemen.

Coen Staal, voorzitter van de stichting hierover: “Een inbreker zoekt liever niet de confrontatie met de bewoner. Om die reden breekt hij ’s nachts in. Als hij voelt dat hij in het nauw komt en niet meer op tijd kan vluchten, weet je niet wat zijn reactie zal zijn. Een plotselinge confrontatie met een bewoner kan hem er dan toe brengen om geweld te gebruiken. Dat moet je echt altijd proberen te voorkomen.”

Landelijke politie
Ongeveer de helft van de ondervraagden in dit onderzoek, gaat de confrontatie met een eventuele inbreker niet aan. Men belt 112 en blijft in bed liggen luisteren (12 procent) of maakt veel lawaai en doet het licht aan in de hoop dat de inbreker het hazenpad kiest (9,7 procent).
Sybren van der Velden, projectleider woninginbraken van de Landelijke Politie zegt hierover: “Het meest effectief is om eerst 112 te bellen en te melden, met je naam en adres, dat je waarschijnlijk een inbreker in je huis hoort. Wacht enkele minuten, doe dan het licht in je slaapkamer aan en maak lawaai.”
Ruim 15 procent van de respondenten zegt dit te doen. Van der Velden waarschuwt: “Zoek nooit de confrontatie met de inbreker op, ook niet met een verdedigingsmiddel, zoals een knuppel, hoezeer dat ook tegen het rechtvaardigheidsgevoel indruist. Die knuppel kan namelijk ook tegen je gebruikt worden.”

Advertisements

Als er toch ingebroken is
In het onderzoek werd tevens aan de orde gesteld hoe men zou reageren als men ’s ochtends tot de ontdekking komt dat er is ingebroken en er spullen zijn ontvreemd. Ruim de helft (52 procent) zegt boos of woest te zijn. Of geïrriteerd (13 procent). “Je verwacht uiteraard niet de ravage die de inbreker heeft achtergelaten, wanneer je ‘s morgens je woonkamer binnenkomt. Reacties als geschrokken (46 procent), verontwaardigd (25 procent) en verrast (8 procent), zijn dan ook logisch”, aldus Staal. Uit eerder onderzoek van de stichting bleek dat bijna driekwart emotionele gevolgen ervaart na een inbraak. Dat blijkt nu wederom uit de gegeven antwoorden: Je voelt je onveilig (34 procent), angstig (21 procent) en kwetsbaar (15 procent). Opvallend is dat een op de vijf respondenten (22 procent) aangeeft vooral blij te zijn, dat hem/haar en de gezinsleden niets is overkomen.

Preventie
Staal: “Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Check daarom eens enkele onderdelen van je huis, zoals de achter- en voordeurbeveiliging en de sloten op je openslaande raam. Op www.inbraakmislukt.nl staat een check om die delen van je huis eenvoudig na te lopen. Door het treffen van de juiste maatregelen kun je de kans op een inbraak enorm verkleinen. Inbrekers zoeken altijd huizen op waar ze het makkelijkste binnen kunnen komen. Laat dat dan in ieder geval niet jouw huis zijn!
Verder is het ook belangrijk om een vaste of mobiele telefoon tot je beschikking te hebben op je slaapkamer, om 112 te bellen of de Whatsapp-groep van je buurt in te seinen. Echter, 1 op de 6 respondenten (16,4 procent) kan daar op de slaapkamer niet over beschikken. “Zorgelijk”, vindt Staal.

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie. Om zo bij te dragen aan de doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie het aantal inbraken en inbraakpogingen substantieel te verlagen. Werd in 2012 nog 91.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan in 2016 was dit gedaald naar 55.000. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei en november. Partners in de stichting zijn de bedrijven Assa Abloy, Nauta Veilig en SecuProducts in nauwe samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars.

Kijk voor meer informatie over onder meer inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl

Onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken onder 828 huishoudens in september 2017.