Bezwaar tegen extra belasting huurinkomsten

Zo een 200 woningcorporaties maken bezwaar bij de Belastingdienst vanwege de extra belasting die ze moeten betalen over de huurinkomsten die ze ontvangen. Deze zogeheten verhuurdersheffing werd tijdens de economische crisis ingevoerd om de corporaties, die flinke reserves hebben, mee te laten betalen aan crisismaatregelen.

“Over het jaar 2019 betalen wij 9,3 miljoen aan de belastingen. Dit geld wordt door de rijksoverheid doelbewust onttrokken aan de volkshuisvesting. Dat is in strijd met artikel 19 van de Woningwet, waarin staat dat woningcorporaties ’hun financiële middelen’ uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting in dienen te zetten” aldus René Mascini. “Dit geld is opgebracht door sociale huurders, mensen met de laagste inkomens en wordt nu niet ingezet voor nieuwbouw, onderhoud of verduurzaming, maar voor het verminderen van de staatsschuld. Ik zou zeggen: Geef de corporaties investeren in nieuwbouw of duurzaamheid extra investeringskracht door vrijstelling in de vennootschapsbelasting en schaf de verhuurdersheffing in z’n geheel af.”

HRHM voorzitter Geert Boevink is het er helemaal mee eens. “Huurders zijn de afgelopen jaren door de verhuurdersheffing 10% meer huur gaan betalen. De druk op de beurs van de sociale huurders wordt alleen maar groter. Alle woningcorporaties samen betalen dit jaar 1,7 miljard aan verhuurderheffing. Dat geld moet terug naar de huurders van sociale huurwoningen. Het is niet meer uit te leggen aan de huurders dat er keuzes gemaakt moeten worden tussen onderhoud, nieuwe woningen en verduurzamen van de woningen. Je kan het maar één keer uitgeven”.

Op grond van twee basisprincipes verzoekt Woonpartners Midden-Holland om het bezwaar gegrond te verklaren. De twee basisprincipes zijn:
er is een groot te kort aan woningen en sinds de invoering van de verhuurdersheffing is de nieuwbouw van betaalbare huurwoningen gehalveerd;
woningcorporaties zijn opgericht om een specifiek taak te vervullen en zetten al hun middelen in voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming.

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

03-10-2019 16:57