Bewonersplatform rond komst AZC

De gemeente Gouda wil met wijkbewoners van de Prins Willem Alexanderkazerne in gesprek. Ze zijn benieuwd naar welke punten er leven bij de bewoners rond de komst van een Asielzoekerscentrum (AZC). Wie wil meepraten kan zich aanmelden voor een bewonersplatform.

Er leven veel vragen rondom de komst van het AZC. Waarover moeten goede afspraken worden gemaakt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)? De gemeente vindt het belangrijk dat mensen hun stem laten horen.

Aanmelden
Belangstellenden voor het bewonersplatform kunnen voor 13 november een e-mail naar azc@gouda.nl sturen, vermeld daarbij naam-, adres- en woonplaats gegevens. Na 13 november maakt de gemeente bekend, waar en wanneer het gesprek zal plaatsvinden. Tijdens de startbijeenkomst staat iedereen stil bij de werkwijze van het platform. In onderling overleg wordt gekomen tot afspraken.