Bewoners positief over dialoog El Wahda

Tijdens het rondetafelgesprek over islamitisch centrum El Wahda in de voormalige PWA-kazerne zijn er veel onduidelijkheden uit de weg geruimd. Buurtbewoners zijn tevreden met het feit dat het gesprek over de moskee op gang is gekomen.

Het moskeebestuur van islamitisch centrum El Wahda liet weten dat het plan van een centrum voor 1200 bezoekers nog naar beneden kan worden bijgesteld. Said Boukayouh, woordvoerder van El Wahda, stelde dit gisteravond tijdens het tweede gesprek met vertegenwoordigers van onder andere De Ark, Gemiva, het ID-college en de wijk. “Het plan is ons te dierbaar om het stuk te laten lopen op een honderdtal meer of minder.” Enkele buurtbewoners pleiten voor een moskee voor 300 tot 400 mensen, een irreëel voorstel volgens Boukayouh. “We willen geen kleine gebedsruimte, maar een ontmoetingscentrum met voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld educatie.” Aziza Azaaj benadrukte namens de vrouwencommissie van El Wahda hoe belangrijk het is om eigen ruimtes voor de vrouwen te hebben. “De ruimte hard nodig en een moskee voor 300 à 400 mensen voldoet daar volstrekt niet aan”, aldus Azaaj.

Wethouder Rogier Tetteroo wilde graag concrete getallen zien, omdat de raad op 8 juli een beslissing moet nemen. Hier is geen eenduidig antwoord op gekomen tijdens het gesprek. Veel wijkbewoners hadden een open en begripvolle houding tijdens het rondetafelgesprek en waren positief over de tot stand gekomen dialoog. Jeroen van Walstijn namens ‘Gouda Noord Zoals het Hoort’ blijft echter stellig volhouden dat er geen draagvlak voor een islamitisch centrum is in Gouda-Noord. Het debat in de gemeenteraad over dit onderwerp zal 1 juli plaatsvinden en 8 juli de besluitvorming.

Kijk de webcast -hier- terug.

Tweede Kamer
Minister Ard van der Steur zei donderdagavond in de Tweede Kamer dat er geen feiten of omstandigheden zijn om af te zien van de bouw van een nieuwe moskee in Gouda. Hij benadrukte dat het om een lokaal proces gaat, dat bovendien nog loopt, en dat er geen reden is voor het kabinet om zich erin te mengen.