Bewoners Herenstraat krijgen parkeerplaatsen terug

Gouda – Bij de herinrichting van Herenstraat, met om de hoek PLUS, creëerde de gemeente in 2015 een flink aantal parkeerplaatsen voor winkelend publiek. Die kwamen in een blauwe zone te liggen, wat betekent dat je er alleen tijdelijk mag parkeren met een parkeerkaart. Voor bewoners zorgde dit voor parkeerproblemen. Samen komen de partijen nu met een compromis. Bewoner André van Vliet van Vliet: “We zijn uiteindelijk tot deze hele mooie oplossing gekomen”.

Het begon allemaal in 2015, toen de nieuwbouw werd gerealiseerd, aan het korte deel van de Herenstraat. Bij de herinrichting van de parkeerruimte wordt ook nieuw parkeerbeleid gemaakt. In overleg met PLUS vastgoed komt de gemeente tot een blauwe parkeerzone, met 53 parkeerplaatsen. In die zone moet met een parkeerkaart worden gewerkt, voor parkeren tot maximaal 1,5 uur. Om de parkeernorm in Korte Akkeren te behouden, zo schrijft de gemeente, komen zij met extra parkeerplaatsen aan bij de C.Huygensstraat, Herenstraat en het voormalige Futselaarterrein.

De bewoners waren niettemin tegen en klopten aan bij de gemeente Gouda. Die verwees steevast naar het parkeerterrein bij de voormalige Futselaar. Andre: “Eerst werd aangegeven, parkeren kan bij de Futselaar. Twee en half jaar geleden zijn we begonnen met vechten ertegen, want het tegendeel is bewezen; dat het Futselaar terrein gewoon volstaat”.

Advertisements

Buurt bestuurt
Na het doen van een Wob (Wet openbaarheid van bestuur) hebben de bewoners vervolgens de lokale D’66 benaderd, zegt Andre: “Die heeft het meegenomen naar Hilde Niezen. Van daaruit hebben de verkeerskundigen in Gouda alle partijen aan tafel gekregen”. De bewoners werkten vanuit een werkgroep, ‘Buurt bestuurt’, die op verzoek van de gemeente, politie en woningbouw werd opgericht. Deze ging om tafel met de supermarkt en de gemeente. Andre heeft dit als zeer positief ervaren, vertelt hij: “Vroeger was de gemeente heel star, ik moet zeggen dat zij op dit moment een prettige gesprekspartner is, die wil meedenken met haar bewoners en ondernemers”.

Compromis
Dankzij de gesprekken kwamen de partijen tot een compromis. “We krijgen 11 parkeerplaatsen terug op het korte deel van de Herenstraat”, zegt Andre. “Zij leveren wat in”. Aan de andere kant worden zes plaatsen bij het restaurant in de blauwe zone opgenomen. Ook worden de tijden aangepast.
In het vervolg is de blauwe zone actief van maandag tot en met woensdag tussen 8u en 20u en op donderdag tot en met zaterdag 8 tot 21 uur. Ook geldt de zone op zondag tussen 11 en 18u. De parkeertijd is verlengt van maximaal 1,5 uur naar 2 uur. Op zondagen is in de blauwe zone ruimte voor bezoekers van de naastgelegen voetbalclub.

Artikel gaat verder na de foto

De beslissing van de gemeente lijkt in lijn met een evaluatie die zij eerder in de parkeerzone uitvoerde. Zo schrijft zij in de Staatscourant dat ook uit tellingen bleek dat bij maximale bezetting slechts 2/3e van de parkeerplaatsen van de blauwe zone in gebruik is. Veel van het succes lijkt te danken aan het Buurt Bestuurt initiatief. Gemeente Gouda: ‘In april 2015 is een motie aangenomen in de gemeenteraad waarbij “binnen de eindverantwoordelijkheid van de burgemeester bewoners voor een deel de inzet van politie en stadstoezicht moeten kunnen bepalen”. Dit in navolging van de start van een eerste Buurt Bestuurt-aanpak in Rotterdam’.

27-01-2021 10:00