Benoeming nieuwe leden Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Provinciale Staten van Zuid-Holland benoemen tijdens de Statenvergadering van 4 september de nieuwe leden van Gedeputeerde Staten en nieuwe leden van Provinciale Staten. Voorafgaand aan de benoeming debatteren Provinciale Staten over het coalitieakkoord 2019-2023. U bent van harte welkom de Statenvergadering bij te wonen of te volgen via de webcast. De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 10.00 uur.

De te benoemen leden van Gedeputeerde Staten zijn Floor Vermeulen (VVD), Jeanette Baljeu (VVD), Willy de Zoete (ChristenUnie-SGP), Berend Potjer (GroenLinks), Anne Koning (PvdA) en Adri Bom-Lemstra (CDA).

Peter van Waaij (VVD) uit Alphen aan den Rijn, Herbert Zilverentant(VVD) uit Leiderdorp, Robert Klumpes (GroenLinks) uit Rotterdam, Rosalie Bedijn (PvdA) uit Noordwijk en Maurits de Haan (CDA) uit Sliedrecht zullen de plekken in Provinciale Staten innemen die vijf nieuwe Gedeputeerden achterlaten. Rob Weber (Forum voor Democratie) vervangt Rob Roos die lid is geworden van het Europees Parlement.

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

03-09-2019 12:00