Bel 112 tijdens de Jaarwisseling met beleid

Oud en Nieuw is een feest voor iedereen. Hulpdiensten doen er alles aan om voor uw veiligheid te zorgen. Ook u kunt er voor zorgen dat de jaarwisseling gezellig verloopt. Ga veilig om met vuur en voorkom brand.

De brandweer is de hele nacht druk in touw om op de honderden (brand)meldingen te reageren. Bij het overgrote deel van deze meldingen gaat het vaak om kleine brandjes op straat die weliswaar overlast geven, maar geen gevaar voor schade of letsel opleveren. Deze brandjes zijn met eenvoudige middelen – zoals een emmer water– zonder gevaar zelf te blussen.
Doe wat u zelf kunt doen zelf!

In de drukte tijdens de jaarwisseling zullen alle meldingen op de brandweer meldkamer een ‘prioriteit’ krijgen, gebaseerd op ernst en omvang. De branden die ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals branden in huis en autobranden, krijgen natuurlijk de hoogste prioriteit. Zij worden als eerste aangepakt. De kleine brandjes op straat waarbij geen direct gevaar is voor de omgeving worden bij grote drukte als laatste afgehandeld.

De brandweer vraagt u dan ook om te kijken of u een klein buitenbrandje zelf kunt blussen. Een kerstboom die midden op straat ligt en niet in de buurt van een auto, een vuilnisbak of straatmeubilair kunt u met een emmer water of zand – zonder gevaar zelf blussen. Uiteraard moet u daarbij voorzichtig zijn, uit de rook blijven en bij twijfel altijd 1-1-2 bellen.
Als u 112 belt omdat u de brandweer nodigt hebt, luister dan goed wat de centralist van de meldkamer aan u vraagt. Zij volgen een protocol waardoor de hulpverlening het snelst op gang komt.