Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in Huis van de Stad

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Gouda – De tekst van Artikel 1 van de Grondwet is voortaan duidelijk zichtbaar in de publiekshal van het Huis van de Stad. Woensdagavond werd de tekst onthuld. Deze tekst kwam er op verzoek van de SP Gouda die in november vorig jaar tijdens de raadsvergadering hiervoor een motie indiende. De motie werd gesteund door een raadsmeerderheid.

De SP Gouda vindt dat zeker in deze tijd iedereen Artikel 1, het fundament waarop onze samenleving is gebouwd, hoort te kennen. Wanneer de tekst op een zichtbare plek in beeld is gebracht, kan iedereen er kennis van nemen.

Het artikel luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Advertisements