Arbeidsmarkt roept om leven lang ontwikkelen

uwv

In augustus 2018 verstrekte UWV in Midden-Holland 2.647 WW-uitkeringen. Ruim vier op de tien (43,4 procent) ging naar inwoners van Gouda. Deze centrumgemeente telde daarmee 24,2 procent minder uitkeringen dan een jaar eerder. Van alle WW’ers in Gouda is bijna een derde niet in het bezit van een startkwalificatie. Een aantal sectoren met baankansen voor deze groep zijn in Midden-Holland relatief ondervertegenwoordigd, terwijl andere vooral werkgelegenheid bieden aan jongeren. Door het volgen van een opleiding stijgt de kans op duurzamer werk aanzienlijk. Om het belang van een leven lang ontwikkelen te onderstrepen participeert UWV in de Maand van Leren en Werken.

Eind augustus 2018 verstrekte UWV 2.647 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dit waren er 40 minder dan in juli, een daling van 1,5 procent. De landelijke daling betrof 0,4 procent. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in augustus 2018 in Midden-Holland 2,7 procent. Het cijfer kwam daarmee iets lager uit dan het landelijke percentage van 3,1 procent. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 24,3 procent, oftewel 848 uitkeringen, terwijl Nederland als geheel een afname van 23,2 procent laat noteren.

In Gouda daalde het aantal lopende WW-uitkeringen ten opzichte van augustus 2017 met 24,2 procent tot 1.149. Deze afname houdt gelijke tred met de overige gemeenten. Ruim de helft van de daling in Midden-Holland kwam voor rekening van de sectoren handel, zakelijke diensten (inclusief uitzendbureaus) en zorg & welzijn.

Advertisements
Derde WW’ers Gouda heeft geen startkwalificatie

In overeenstemming met het Nederlands gemiddelde beschikt bijna een derde van de Goudse WW-populatie (31 procent) over een afgeronde opleiding op maximaal mbo-1 niveau. Dat wil zeggen dat zij niet over een startkwalificatie beschikken. In de rest van Midden-Holland ligt dit aandeel zelfs op 35 procent. Ondanks het feit dat ook deze groep profiteert van de aantrekkende arbeidsmarkt is hun positie kwetsbaar. Lager opgeleiden werken namelijk vaker op basis van een flexibel arbeidscontract en hun banen kennen over het algemeen een hoger automatiseringsrisico. Bovendien zijn in Midden-Holland sommige sectoren met baankansen voor WW’ers zonder startkwalificatie ondervertegenwoordigd. Dat is onder meer het geval voor industrie en horeca. Andere sectoren met veel elementaire functies, zoals bouw, handel, transport & logistiek en landbouw & visserij, bieden bovendien met name werkgelegenheid aan jongeren.

Leren en ontwikkelen voor sterkere arbeidsmarktpositie

Het volgen van een opleiding biedt een goede praktijkgerichte of theoretische basis voor werk. Wie nog geen startkwalificatie heeft, verstevigt zijn arbeidsmarktpositie daarom aanzienlijk met een vakdiploma. Ook middelbaar en hoger opgeleiden doen er echter goed aan te blijven investeren in hun ontwikkeling, omdat zij zo bijblijven in hun vakgebied, weerbaarder worden voor verandering en kunnen doorgroeien naar aantrekkelijker posities. UWV stimuleert de ontwikkeling van werkzoekenden en trekt daarin samen op met het Leerwerkloket. UWV verwijst werkzoekenden naar het Leerwerkloket met vragen over loopbaanoriëntatie en ontwikkeling. Het Leerwerkloket sluit op zijn beurt aan bij evenementen van UWV, zoals banenmarkten.

In de Maand van Leren en Werken organiseren UWV en het Leerwerkloket extra activiteiten. Op 21 september organiseert het Leerwerkloket een bijeenkomst over loopbaanoriëntatie en ontwikkeling voor werkenden en werkzoekenden. Op 27 september wordt het Taalpunt geopend op de vestiging van het WERKbedrijf in Leiden, om werkzoekenden wekelijks te ondersteunen in het verbeteren van hun taalvaardigheid.

“Leren en ontwikkelen is enorm belangrijk om bij te blijven in je vakgebied en aansluiting te houden op de arbeidsmarkt. Zo kunnen mensen in de baan werken die bij hun talenten en competenties past. Een goede taalvaardigheid is dan erg belangrijk”, vertelt Mina Dewkalie van het Leerwerkloket Rijn en Gouwe.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
20-09-2018 10:20