Alternatief college voorstel door buitengesloten partijen, D66, PVDA, VVD en GL mogelijk buitenspel

Op maandag 7 april hebben zes raadsfracties uit de gemeenteraad van Gouda de
intentie uitgesproken om te komen tot de vorming van een nieuw college voor de
periode 2014 – 2018. De principe-overeenstemming houdt in dat GoudaPositief/GBG,
ChristenUnie, CDA, Gouda’s 50+ Partij, SGP en SP (samen 18 zetels in de
gemeenteraad) de komende weken gaan werken aan het opstellen van een
coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Genoemde partijen zijn op initiatief van GoPo/GBG bij elkaar gekomen naar aanleiding van
de moeite met de huidige coalitievorming die niet aansluit bij de verkiezingsuitslag. Ook de
verslaglegging van de verkenning vinden partijen onvoldoende terug in de coalitievorming.
Dit was ook de reden voor de ChristenUnie om niet in te gaan op de uitnodiging van de
formateur mevr. Bergman. De deelnemende partijen herkennen zich in deze opstelling.
Naar de mening van de zes partijen wordt met deze stap invulling gegeven aan de wens van
de kiezers. Op 19 maart jl. heeft dit tot een flinke verschuiving in het politieke landschap
geleid. GoPo/GBG, ChristenUnie, SGP en SP hebben met elkaar vier zetels gewonnen,
terwijl Gouda’s 50+ Partij en het CDA stabiel in zetelaantal zijn gebleven. De partijen zijn van
mening dat deze stap kan leiden tot een stabiel, vernieuwend en breed gedragen
coalitieprogramma en college.