Gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden slaan de handen ineen

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden slaan de handen ineen om de ontwikkeling van het Groene Hart een blijvende impuls te geven. In een vandaag ondertekend convenant zijn ambities opgenomen voor de thema’s economie, bereikbaarheid, water en recreatie.

Samen willen de gemeenten de positie van het Groene Hart, als onderdeel van de Randstad, versterken en de economische ontwikkeling van het gebied verbeteren. Daarbij wordt de verbinding tussen het stedelijke en landschappelijke gebied gezocht.

Binnen de samenwerking zijn 3 ambities benoemd op de terreinen economie, bereikbaarheid en water en recreatie. Op economisch gebied is de ambitie om de economische groei en werkgelegenheidsontwikkeling in de regio in 2020 gelijk te laten zijn aan de gemiddelde groei in Nederland. De bereikbaarheid van de economische kerngebieden en de verbindingen met de omliggende metropolen moet verbeteren. En op het gebied van water en recreatie is het de ambitie om de toekomstwaarde van het door water gekarakteriseerde landschap te vergroten.