Afvalproject 100-100-100: op de helft

Vandaag zijn de deelnemers aan afvalpreventieproject 100-100-100 precies op de helft van hun uitdaging. Tot op heden is het project een groot succes. Na vijftig dagen afval verminderen, staat de afvalmeter op 1,6 kilo per huishouden per week. Een grote reductie ten opzichte van het regionale gemiddelde van 11 kilo per huishouden per week.

Op 14 maart startten 423 deelnemers uit 11 gemeenten met de uitdaging om gedurende 100 dagen te proberen zo weinig mogelijk restafval te produceren. Doel is op deze manier te komen tot afvalpreventie en betere afvalscheiding. En daarmee een volgende stap te zetten richting een afvalvrije samenleving. Halverwege het project staat de afvalmeter op 1,6 kilo restafval per huishouden per week. Dat betekent een enorme reductie ten opzichte van het regionale gemiddelde (11 kilo/huishouden/week). Een prestatie van formaat!

Weekopdrachten
Gedurende hun uitdaging staan de deelnemers er niet alleen voor. Op www.cyclus.100-100-100.nl delen ze tips en ervaringen én nemen ze wekelijks deel aan een speciale opdracht. Op die manier komt iedere week een ander afvalthema aan bod. Van verpakkingen tot voedselverspilling en van oude apparaten tot zelf compost maken. Tot op heden is de website druk bezocht, deelnemers doen enthousiast mee aan de opdrachten en weten elkaar op het forum te vinden als ze vragen of tips hebben.

Advertisements

Slotbijeenkomst op 1 juli
Onder de vlag van de regionale campagne ‘I love afval scheiden’ voert Cyclus in de periode van 14 maart tot en met 21 juni 100-100-100 uit. Het concept wierp eerder haar vruchten af in andere regio’s en verspreidt zich nu als een olievlek over Nederland. Voor de deelnemers in de I-love-afval-scheiden-regio blijft afval verminderen ook de komende vijftig dagen het devies. Het eindresultaat wordt op 1 juli tijdens een feestelijke slotbijeenkomst bekend gemaakt.