Afval scheiden gaat lonen

Van Gouwenaars wordt verwacht dat ze flink minder huishoudelijk restafval gaan produceren. Gooit iedere inwoner nu nog gemiddeld 212 kg weg, dat moet in 2020 nog 100 kg zijn. Voor Gouda betekent dat een vermindering van ruim vijftien miljoen kilo huishoudelijk restafval naar zeven miljoen kilo. Om dat te bereiken wil het college gedifferentieerde tarieven gaan invoeren: hoe meer je weggooit, hoe meer je moet betalen.

Op die manier wil het college inwoners stimuleren afval zoveel mogelijk te scheiden: papier, glas, plastic, metaal. Dit kan allemaal worden hergebruikt. Wat echt niet gescheiden kan worden, blijft over als restafval dat de verbrandingsovens ingaat. Het college wil het aanbieden van ongescheiden restafval zoveel mogelijk ontmoedigen. Met als uiteindelijke doel dat er helemaal niets meer wordt weggegooid (2030).

‘Omgekeerd inzamelen’
In de Heesterbuurt loopt op dit moment een proef met ‘omgekeerd inzamelen’. Dat betekent dat het afval gescheiden in de bakken wordt gedaan, waarbij de grijze container voortaan voor plastic afval is. Het huishoudelijk restafval moeten de bewoners in een vuilniszak naar de ondergrondse container brengen. “Maar dit heeft nog niet het gewenste effect”, vertelt wethouder Hilde Niezen.

Duurzaamste gemeente
Op welke manier men tot de beste resultaten op het gebied van afvalscheiding kan komen, gaat het college eerst bespreken met de wijkteams en met bewoners. Dat gebeurt deze winter. De verwachting is dat in de loop van 2017 op een nieuwe manier afval wordt ingezameld. Dat zal niet voor de hele stad op dezelfde manier kunnen. Het centrum en buurten met hoogbouw vragen een andere aanpak dan de woonwijken. Doel is volgens wethouder Niezen dat Gouda tot de duurzaamste gemeenten van Nederland gaat behoren.