Actie SP en PvdD op 12 augustus tegen giflozingen van GenX

Gouda – Op zaterdag 12 augustus, tussen 12.00 uur en 15.00 uur, zullen de SP en de PvdD, informatie verstrekken over de giflozingen van Chemours. Tevens kunnen passanten twee petities tekenen: één tegen de lozingen door Chemours en één aan de Tweede Kamer om de wetgeving aan te scherpen.

Beide partijen hebben al artikel 38 vragen gesteld in de Raad, maar het college heeft zich nog niet hierover uitgesproken. De SP en PvdD willen dat onze Goudse burgers goed geïnformeerd worden over de giflozingen in Gouda, maar ook in de andere delen van de provincie Zuid-Holland. Lenny Roelofs: “De onrust in Dordrecht over hoge concentraties GenX in de directe leefomgeving is groot. Voor de SP en de PvdD staan de belangen van de bewoners in de omgeving voorop”.

Volgens de Verenigde Naties heeft ieder mens recht op schoon drinkwater. In Gouda en andere steden is dit helaas niet het geval, mede dankzij de giflozingen van o.a. Chemours. De gemeten concentratie in het Gouds drinkwater is nu nog niet verontrustend. De gemeten concentratie van GenX in Gouda is afkomstig uit het waterwingebied in Bergambacht, en niet van lozingen door Chemours in de Merwede. De lozingen waar wij last van hebben komen vermoedelijk door lozingen die door de Duitse industrie zijn gedaan. Oasen dringt ook aan op het nu nemen van maatregelen, want als de lozingen niet stoppen moet Oasen extra zuiveringsinstallaties plaatsen. En de kosten voor extra zuiveringsinstallaties worden uiteindelijk aan de klant doorberekend, dat zijn wij allemaal.

In de petitie vragen we Chemours per onmiddellijk te stoppen met hun lozingen en de Tweede Kamer om de wetten op giflozingen dermate aan te scherpen dat Chemours en andere bedrijven verplicht zullen worden om op niet vervuilende manier met hun afval om te gaan. Want uiteraard wordt niet alleen ons drinkwater aangetast en vervuild, maar ook de flora en fauna van de omliggende gebieden en de rivieren zelf.

Op zaterdag 26 augustus a.s. wordt er een protestmars voor schoon water gehouden, locatie en tijd worden later bepaald.