Achtergrond energietransitie onderzoek: Enquête naar transitie mogelijkheid Goudse woningen

Om de enquête zo effectief mogelijk aan te pakken is Gouda verdeeld in wijken en soms zelfs buurten. Delen van de stad waar zich scholen, kantoren, parken of bedrijven bevinden zijn uiteraard buiten het onderzoek gelaten. Dat geldt ook voor de wijk Westergouwe. Deze wijk kent alleen maar recent gebouwde woningen en woningen die gelijk al gasloos zijn gebouwd. Het centrum van Gouda kent veel historische panden die aparte aandacht vragen. Hier zijn alleen maar straten met traditionele woningen ingezet.


Werk in uitvoering, flyeren in Gouda

Honderden flyers geprint voor de enquête

De wijken zijn verdeeld onder de vier leden van het onderzoeksteam. De aanhef van de flyer werd steeds aangepast aan de betreffende straat of de buurt. De flyers werden proportioneel in de straten verdeeld naar het aantal woningen in de betreffende straat. Daarbij werd door de onderzoekers genoteerd of het een straat met alleen dezelfde type woningen betrof of was samengesteld uit diverse soorten woningen. De bewoners konden reageren via een in de brief vermelde QR-code of de website bezoeken via www.goudazondergas.nl.

Gouda heeft 970 straten
Hoewel een aantal straten buiten de onderzoek categorie vallen, was het flyeren een tijdrovende zaak die een aantal maanden in beslag heeft genomen. Niet alle straatsituaties zijn van een kaart af te lezen. Soms kon vooraf duidelijkheid over de woningen in een straat verkregen worden via Google-Earth. Van de in aanmerking komende straten is uiteindelijk 89% geflyerd.
De vier onderzoekers verwerkten hun bevindingen in een computerprogramma, waarin alle straten waren opgeslagen en waarin tevens het aantal woningen per straat konden worden opgevraagd. In dit programma werden ook de reacties van de respondenten verwerkt.