Aanvalsplan tegen woninginbraken

Burglar breaking into house, mid section

Het aantal woninginbraken in Gouda is onverminderd hoog. Daarom hebben gemeente, politie en Openbaar Ministerie een aanvalsplan tegen woninginbraken vastgesteld. Dat bestaat onder meer uit extra recherche-inzet, politietoezicht, een subsidieregeling voor hang- en sluitwerk en voor de langere termijn: preventief jeugdbeleid.

Burgemeester Schoenmaker: “Het is zeer onbevredigend dat het aantal woninginbraken in Gouda tot op heden nog geen dalende tendens laat zien, ondanks het harde werk van de politie, de gemeente en de overige veiligheidspartners. Met de veiligheidspartners is de aanpak op korte en lange termijn besproken en een aanvalsplan vastgesteld. Er is een trendbreuk nodig in onze stad, want de woninginbraken moeten omlaag.”

Zomeroffensief
De zomerperiode staat voor de deur, een periode die meestal een piek in het aantal woninginbraken laat zien. Tijdens deze periode worden de huidige maatregelen geïntensiveerd. De maatregelen bestaan uit preventieve en dadergerichte maatregelen zoals: hang en sluitwerkregeling voor de hotspots, een subsidie voor poortverlichting, vakantieservice (meld vakanties bij de politie voor extra toezicht door politie en gemeente), extra gemeentelijke toezichthouders in de wijken en matrixborden bij de winkelcentra in Goverwelle, Plaswijck en Achterwillens
Lange termijn
Woninginbraken is volgens de gemeente niet enkel een veiligheidsprobleem, maar raakt aan vele andere beleidsterreinen, zoals het preventief jeugdbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid. Gemeente, politie en Openbaar Ministerie zijn ervan overtuigd dat deze bredere en meer integrale aanpak nodig is om het aantal woninginbraken op lange termijn te doen dalen.

Advertisements