Aanpak overlast van hondenpoep

Gouda – De hotspots hondenpoep worden schoongemaakt, hondenbezitters worden direct beboet bij een overtreding en er komt een proef met hondenpoepzakjes. Dit zijn een aantal acties die wethouder Hilde Niezen heeft toegezegd, naar aanleiding van de actie ‘Kakje in zakje’ van de ChristenUnie, dit voorjaar.

De ChristenUnie heeft naar aanleiding van meldingen van overlast in het voorjaar van 2016, aanbevelingen gedaan aan het college om dit hondenpoeprobleem aan te pakken. Cristiaan Quik (ChristenUnie) zegt blij te zijn dat de wethouder de aanbevelingen overneemt en de hondenpoepoverlast gaat aanpakken. Dat betekent dat er gerichte handhaving komt op de hotspots. Bij een overtreding wordt door handhaving niet eerst gewaarschuwd, maar meteen beboet. De tien hotspots, plekken waar je de meeste kans hebt om in een hondendrol te stappen, zijn de Turfsingel, Houtmansplantsoen, Klein Amerika, Regentesseplantsoen en de Vest/ Sint Mariewal. In de rest van de stad zijn de overlast locaties: Walmolenerf/ Goverwellepad, Vogelplein/ Koekoekplein, Geertruidahoeve, Omloopkade en de Jac. P. Thijsselaan.

Poepzakjes
Verder wil de gemeente een proef doen met zakjeshouders en poepzakjes. De proef moet uitwijzen of dit systeem in Gouda kan werken. Op dit moment wordt voor de proeflocatie gedacht aan het Omlooppad.

Advertisements

Stadstoezicht gaat meer communiceren over haar werkzaamheden. Zo zullen ze mensen via twitter informeren over hun werkzaamheden en handhavingsacties, ook op de hotspotlocaties.