Aanmelden voor de Opschoondag

Eén van de grootste ergernissen van veel mensen is het zwerfafval op straat. Bewoners, bedrijven en scholen worden daarom opgeroepen om schoonmaakacties te organiseren tijdens de Landelijke Opschoondag op 29 maart. Ter ondersteuning biedt de gemeente Gouda deelnemende teams een Opschoonpakket aan. Daarnaast kunnen zij ook nog een ‘Uitblinkerprijs’ verdienen: een tegoedbon van € 250. Elk schoonmaakteam van vijf of meer personen kan meedoen. De actie moet vóór 7 maart 2014 aangemeld zijn.
Aanmelden
Stuur naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mail-adres naar goudaschoontop@gouda.nl of stuur een brief: Gouda, afd. VenW ‘Gouda Schoont Op’, Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Aanmelders ontvangen een formulier om het schoonmaakteam in te schrijven en aanvullende informatie over de actie.