Aanmelden vluchteling blijft achter

gemeentehuis

Gouda heeft in 2016 26 statushouders minder gehuisvest dan de 182 die door het rijk waren opgelegd. Gemeente en corporaties konden daar echter weinig aan doen omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers niet meer vluchtelingen aanmeldde. Het Centraal Orgaan moet de mensen aanleveren. Volgens de gemeente zijn alle statushouders die door het Centraal Orgaan zijn gekoppeld aan Gouda een woning aangeboden gekregen. Er resteert nog een kleine taakstelling die niet ingevuld kan worden door het ontbreken van aanmeldingen door het Centraal Orgaan waar de gemeente geen invloed op heeft.

bron: AD