80 nieuwe inwoners op bezoek bij de burgmeester

Meer dan 80 nieuwe inwoners van Gouda hebben zich inmiddels aangemeld voor een kennismaking met burgemeester Milo Schoenmaker en de gemeenteraadsleden. De bijeenkomst is op 9 februari. Alle mensen die het laatste halfjaar nieuw in Gouda zijn komen wonen, krijgen een uitnodiging. De ervaring leert dat ongeveer 10 procent van de genodigden meldt. De burgemeester houdt eerst een praatje en daarna worden de nieuwe Gouwenaars langs verschillende stands geleid waar ze informatie over de stad kunnen vinden. Als de bezoekers willen, kunnen ze het college en de gemeentesecretaris spreken. De raad geeft die avond ook informatie.