12e Waterconferentie: wat moeten we met het water in de binnenstad?

Gisteren heeft in de St. Janskerk de 12e Waterconferentie plaatsgevonden. Sprekers van het Watergilde, dat Wateralliantie en de gemeente luisterden de drukbezochte bijeenkomst op. De gemeente lichtte haar plannen toe voor het bestrijden van de zakkingsproblemen in het centrum. Anderen, zoals het Watergilde gaven hun geheel eigen kijk op de zaak.

Het belang van goed waterbeleid in Gouda is nog nooit zo groot geweest als nu. De spanning tussen zakkingsproblemen en een hoog waterpeil brengen vele panden in het centrum in de problemen. De afgelopen zes jaar heeft het samenwerkingsverband Coalitie Stevige Stad hard gewerkt aan een oplossing. Maar er gaapte vanmiddag in de St. Janskerk een kloof tussen de visie van gemeente en andere waterprofessionals.

Houtskoolschets
Voor de gemeente staan de burger en de technische opgave van het water centraal. Het is
onvermijdelijk het peil te verlagen, zo heeft zij met ‘de Coalitie’ besloten in de recent gepresenteerde houtskoolschets. De verlaging is tot genoegen van bewoners en ondernemers in het centrum, die last hebben van de hoge waterstand. Kritische geluiden waren er ook, onder meer van Tom Schilperoort, waterprofessional en lid van het Gouds Watergilde. Want, hoe zit het eigenlijk met de lange termijn?

De nieuwe peilverlaging lijkt vooral uitstel van executie. ‘Slecht gefundeerde’ huizen in het centrum zakken en de verlaging is daarvoor een snelle oplossing, maar over vijftig jaar zijn deze woningen opnieuw gezakt. Je kunt het peil niet eeuwig blijven verlagen, is de gedachte. De visie voor de lange termijn ontbreekt. Schilperoort vertelde telefonisch dat hij hoopte dat er in het definitieve plan wel komt.

Watergilde
Dat plan is nog niet klaar, maar de twee scenario’s die erin staan zijn al wel veelbesproken: een lichte, algehele peilverlaging in het centrum en een diepere verlaging voor alleen de laaggelegen delen van de binnenstad. Het Watergilde en de Waterlieden voegen daar hun twee alternatieven aan toe.

In scenario drie toont Schilperoort de blinde vlek van de gemeente om tot een complete visie te komen voor de toekomst. Zij zitten vooral op de technische opgave van peilverlaging, vindt hij, terwijl de stad zo veel meer is. De diepe peilverlaging veroorzaakt bovendien allerlei problemen, denkt hij: schade aan funderingen en aan het oude stadsbeeld, ongelijkmatige verzakking en kans op instabiele kademuren. Bovendien is het ingrijpend en kostbaar, geld dat hij liever investeert in een echte lange
termijnoplossing, innovatie.

Andere oplossing
Uit het verhaal van wethouder Niezen dat op het zijne volgt, blijkt geen heldere lange termijnvisie. Een serie foto’s van scheefgezakte huizen en 50cm hoge voordeuren trekken de meeste aandacht.

Het is Hans Du Pre, een van de ‘Waterlieden’, die optie vier inbrengt: het hoog houden van zakkende gebouwen in de stad. Du Pre vertelt dat “veel historische panden al zijn gefixeerd”, wijzend op de St. Janskerk en het Stadhuis. “Zouden we dat met particuliere panden niet ook moeten doen?” Dat scenario heeft de gemeente eerder al van tafel geveegd. Alle partijen onderschrijven de peilverlaging voor de korte termijn.

Die zit dan ook in de pijplijn, maar van een lange termijnvisie is nog geen sprake. En er stroomt nog heel wat water door de Hollandsche IJssel voor het zover is, dat voel ik aan mijn water.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

18-10-2019 10:26