Sterftecijfers ziekenhuizen regio

Ziekenhuizen moeten vanaf 1 maart hun sterftecijfer openbaar maken.

Hospital Standardized Mortality Ratio

Het draait allemaal om het HSMR- en SMR-cijfer. HSMR staat voor Hospital Standardized Mortality Ratio en is opgebouwd uit de verwachte sterfte en de werkelijke sterfte. De werkelijke sterfte, gedeeld door de verwachte sterfte, vermenigvuldigd met honderd geeft de HSMR. Er rold dan een getal uit dat – in het gunstige geval – niet ver van de 100 verwijderd is, waarbij 100 het gemiddelde is. De SMR gaat over afzonderlijke aandoeningen.

HSMR-cijfers van 2012 voor ziekenhuizen in onze regio

Diaconessenhuis Leiden (84, volgens eigen berekening. 116 met cijfers van het CBS)
Haga Ziekenhuis (82)
Groene Hart Ziekenhuis (105)
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) (109)
Medisch Centrum Haaglanden (MCH) (absoluut getal: 628)
Reinier de Graaf Ziekenhuis (92)
Bronovo Ziekenhuis (95)
LangeLand Ziekenhuis (79)