1 miljoen woningen op groen gas, hoe kan dat?

Gouda – Dagelijks wordt het ons ingepeperd. We moeten van het gas af! Intussen wordt er in de Regionale Energie Strategie (RES) gekibbeld over wel of geen windmolens en de plekken waar zonnepanelen moeten komen. Er is echter ook een én-én. In veel gevallen kan overgeschakeld worden op elektriciteit (nieuwbouw) mits het maar duurzaam opgewekt wordt. Wel klagen de netwerkbeheerders intussen terecht dat het transport van al die groene opgewekte stroom voor overbelasting van het netwerk zorgt. Maar er is meer dan elektriciteit.

Als het woord biomassa valt raken sommigen al in de stress Dat is soms heel terecht als de biomassa kunstmatig wordt verkregen, dus geen spontaan afval. En als het verwerkingsproces hinder veroorzaakt. Dat is echter niet nodig want uit biomassa kan groen gas kan worden geproduceerd in vergisters. Daar ontstaat uit het organische afval zoals mest, GFT en land en tuinbouwafval een gas bestaande uit methaan en CO2. Dit gas kan direct verbrand worden in een gasmotor om groene stroom te maken.

Het unieke gasleidingnet in Nederland We spreken met Rob Vasbinder, directeur van Nettenergy in Boskoop. Al eerder publiceerden we een artikel over zijn succesvolle ontwikkeling van lokaal toepasbare vergassingssinstallaties van organisch afval. Hij legt ons graag uit hoe en waarvoor het gasnetwerk in elkaar steekt. Ons aardgasnetwerk bestaat uit twee delen. Een voor het transport van laag calorisch aardgas naar woningen en bedrijven en een voor hoog calorisch aardgas dat vooral door de industrie wordt gebruikt. Het Gronings laagcalorisch aardgas bestaat uit 9 bestanddelen, waaronder 81,30% Methaan, 0,89% uit kooldioxide (CO2) en14,35% stikstof. Het gas dat vergisters produceren bestaat uit methaan en CO2 en om het in het laag calorisch aardgasnetwerk te stoppen moet eerst CO2 eruit en stikstof erin en dan noemen we het groen gas.. Ooit gehoord van de 2bcm-alliantie? Vraagt Vasbinder ons. We antwoorden bevestigend maar geven toe dat de kennis toch wat oppervlakkig is.

Advertisements

Toch zijn het geen kleine jongens die de handen ineen hebben geslagen om groen gas te produceren door het vergisten van biomassa. De alliantie bestaat namelijk uit de Enexis Groep, Engie, de Gasunie, Groengas Nederland, Staatsbosbeheer, Shell en Vattenfall. De toenmalige minister Wiebes schreef de Kamer al “CO2-vrije gassen hebben een onontbeerlijke rol in ons energiesysteem”. Uiteraard is Vasbinder ook met hen in gesprek geweest. De door hem ontwikkelde installatie produceert namelijk groen synthese gas. Dat kan gebruikt worden om gasmotoren te laten draaien of omgezet worden in methaan of waterstof. Inmiddels bereiden bedrijven een project voor om een hele grote biomassa vergassing installatie in Nederland te bouwen om methaan te maken en dat in het aardgasnet te stoppen. Zo kan er dus groen ‘aardgas’ geproduceerd worden en kan overal in Nederland waar het noodzakelijk is over groen gas beschikt worden. Vasbinder oppert zelfs het idee om dit groene gas exclusief voor woningen te reserveren en waterstof aan de industrie te leveren. Er zijn ook al plannen naar buiten gekomen om regionaal een apart waterstof net aan te leggen.

De ambitie in het klimaatakkoord is om 2 miljard m3 groen gas te produceren in 2030! Vasbinder geeft een realistisch voorbeeld: Bij een aardgas verbruik van een woning van 2000 m3 per jaar zouden dus 1 miljoen woningen op groen gas kunnen draaien. Bij een combinatie met een hybride systeem van warmtepomp en een CV ketel voor koude dagen, komen bijna 2 miljoen woningen in zicht. De RES lijkt zich alleen te mogen bemoeien met windmolens en zonneparken op land. Gelukkig is een belangrijke ambities van het klimaatakkoord om al 2 miljard m3 groen gas te produceren in 2030. De ook door Goudse bestuurders veelgehoorde kreet “We hebben de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn” wordt ineens minder dreigend met de wetenschap dat een andere ambitie wellicht al 2 miljard m3 in 2030 zal opleveren.

19-08-2021 13:17