Kruiswegstaties weer terug in Sint-Janskerk

Gouda – De Goudse Kruiswegstaties zijn weer in Gouda. Sinds 5 mei hangen de Staties weer op de inmiddels vertrouwde plek in de Sint-Janskerk. Gedurende de openingstijden van de kerk zijn de Staties tot 5 november 2018 weer te bezichtigen.

Vanaf 13 februari werden de Goudse Kruiswegstaties tentoongesteld in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem. Deze kerk trekt jaarlijks zo’n 250.000 bezoekers. Velen hebben dan ook de Staties van beeldend kunstenaar Willem Hesseling in Haarlem bekeken.

Het bestuur van de stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda is blij dat de staties ook buiten Gouda zichtbaar zijn. Tentoonstelling buiten Gouda past binnen de doelstelling van de Stichting om de Staties toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ook voor 2019 staan exposities buiten Gouda op het programma. Het bestuur heeft daartoe met verschillende partijen gesprekken gevoerd. Bijzonder is dat de verzoeken het bestuur bereiken nadat men de expositie in de Sint-Janskerk heeft bezocht. Afspraken over exposities buiten Gouda vinden dan ook plaats in goed overleg met de Sint-Janskerk.

Beeldend kunstenaar Willem Hesseling (1950) heeft het lijdensverhaal van Jezus Christus verbeeld in de traditie van veertien zogenoemde kruiswegstaties. Hiermee heeft Hesseling een unieke verbinding tot stand gebracht tussen religie en hedendaagse kunst. Het prachtige project ‘Kruiswegstaties’ verdiende het om aan Gouda verbonden te blijven en toegankelijk te worden gemaakt voor een breed publiek. Om dit te realiseren is in 2014 de stichting ‘Hedendaagse Kunst en Religie Gouda’ opgericht. De stichting is er in geslaagd om via sponsoring de staties in eigendom te verwerven en heeft nu het volledige beheer. Om uiting te geven aan de verbondenheid met Gouda heeft de Stichting besloten om met ingang van 2018 de staties de naam Goudse Kruiswegstaties te geven.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android

14-05-2018 09:21

Advertisements