Huurders in debat met de Goudse Politiek

Gouda – Op donderdag 1 maart organiseren de huurdersverenigingen Beter Wonen Gouda (BeWoGo) en Huurdersbelangen Regio Hollands Midden (HRHM) een verkiezingsdebat over de toekomst van de sociale woningmarkt in Gouda. Het debat zal plaatsvinden in Le Patapouf, Kolkmanstraat 2-3 in Gouda.

In het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, willen de beide huurdersvertegenwoordigers de politieke partijen de gelegenheid geven met elkaar en met de huurders te debatteren over de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. Het centrale thema die zij de partijen zullen voorleggen, is de vraag wat hun ideeën zijn om in de gemeente Gouda de huidige wachttijd voor een sociale huurwoning van elf jaar terug te dringen.

Het debat opent met introductie van mevrouw M. Zeeman, die mogelijkheden aandraagt voor corporatie en gemeente om ook zonder extra bouwlocaties toch woningen aan de sociale woningvoorraad te kunnen toevoegen. Zij zal daarbij voorbeelden geven als; doorstroming van het bestaande huurdersbestand, ombouw van bestaand woningbezit naar bijvoorbeeld 50+ en renovatie/transformatie van kantoren naar woningen. Daarbij zal ze ingaan op de rol die gemeenten in dit proces kunnen spelen.

Daarna gaan de politieke partijen met elkaar in debat, over hoe zij in hun partijprogramma’s de woningvoorraad willen vergroten om de wachttijden voor een sociale huurwoning naar een acceptabel niveau te krijgen. Elke debatronde zal plaatsvinden op basis van een door de huurdersverenigingen opgesteld thema. Na afloop van elke debatronde krijgt de zaal de gelegenheid met de politiek in debat te gaan. Als discussieleider tijdens de avond zal optreden mevrouw M. van Diggelen van de Woonbond.

De toegang is vrij en toegankelijk voor alle Gouwenaars. De huurdersverenigingen vinden het voor alle huurders/kiezers van belang te weten wat de politiek, in het komende mandaat, voorheeft om voldoende woonruimte voor alle inwoners te verschaffen. Aanmelden is aan te raden want het aantal zitplaatsen is beperkt, max. 150. Leden hebben voorrang bij het reserveren van een zitplaats. Stuur een e-mail naar info@Bewogo.nl om een stoel te reserveren.

Advertisements