Zorgen over sluiting Hertenkamp

Het besluit van de gemeente om bij de bezuiniging op de werkzaamheden van cyclus onder meer de hertenkamp bij de Zuidrandflat te sluiten is geschokt gereageerd in Kort Haarlem.
Bewoners uit de buurt, bewoners van de Zuidrandflat en de Hanepraij zijn gestart met een handtekeningactie om de hertenkamp te behouden.
Het Wellantcollege afdeling MBO dierverzorging heeft inmiddels bij monde van de heer M.H.J. Guichelaar, opleidingsmanager, toegezegd te willen meedenken over praktijklessen op locatie en adviezen over verzorging.
Inmiddels is via het wijkteam bij de gemeente informatie gevraagd over het beheer en onderhoud.
In de nota van de gemeente staat dat zal worden onderzocht of vrijwilligers de verzorging willen overnemen. Het wijkteam gaat daarover met de gemeente in gesprek.