Zo.16-11: Lezing door Prof.dr. M. Jeroen van den Hoven

16 NOVEMBER 2014 in de Agnietenkapel te GOUDA, Nieuwe Markt 100:

Prof.dr. M. Jeroen van den Hoven over

“TECHNIEK EN DE AANTASTING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER – WAT IS MOGELIJK EN WAT IS ETHISCH VERANTWOORD ?”

Advertisements

De bijeenkomst begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. De toegang is vrij.

In 1949 publiceerde George Orwell zijn dystopische roman met de titel 1984. Daarin beschreef hij de gevaren van een extreme staatscontrole (Big brother is watching you). Door de recente onthullingen van Edward Snowden lijken deze ook van toepas-sing te gaan worden op onze westerse, democratische samenlevingen. Bovendien lijkt de commercie nergens meer voor terug te schrikken om burgers zodanig te manipuleren dat zij hun producten kopen, ook als ze die niet nodig hebben. Deze lezing is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de technologische mogelijkheden tot manipulatie en beheersing en de aantasting van de belangen van mens en samenleving die deze mogelijkheden met zich meebrengen.

Jeroen van den Hoven is als hoogleraar Ethiek verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Hij is voorzitter van de afdeling Values and Technology en vice-decaan bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het 3TU Centre for Ethics and Technology. In Delft voelt hij zich helemaal op de juiste plek: “Als je ethici en ingenieurs in een vroegtijdig stadium samenbrengt, kunnen morele waarden zoals privacy en autonomie al in de ontwerpfase van nieuwe technologieën worden meegenomen”.