Zo.08-03: Friese Kerkdienst in Bodegraven

Fryske Tsjerketsjinst (Friese Kerkdienst)

Op zondagmiddag 8 maart 2015 om 14.30 uur is er een Kerkdienst in de Friese taal.

Plaats: Lutherkerk, Noordstraat 2, Bodegraven.

Advertisements

Voorganger is ds. F.B. Fennema uit Den Haag.

De krite-cantorij  o.l.v. Wiebe Tilstra uit Woerden verleend haar medewerking.

Organist: Jan Slappendel.

Vrije toegang maar er wordt wel gecollecteerd i.v.m. onkosten. Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting en wordt er een kopje koffie/thee geschonken.

Van harte uitgenodigd voor deze viering.

Info: Fryske Krite “Fier fan Hûs” tel. 0172-615129 of

www.fryskbutenfryslan.nl./ krite Boadegraven.