Zijn met het aannemen van het ‘amendement Oostpolder’ de Gouwe Huse van de baan?

Gouda – Met een meerderheid van stemmen is tijdens de laatste Raadsvergadering van 6 oktober het amendement aangenomen, dat vastlegt dat er geen ambitie is om de Oostpolder verder te ontsluiten voor welk gebruik dan ook, behalve voor de eerder gereserveerde velden voor voetbalvereniging Donk. Dit vanwege de belangrijke natuurwaarde van de Oostpolder.

Hiermee heeft de Raad mogelijk het College de weg afgesneden om in 2022 pal naast Donk de veelbesproken ‘aso-woningen’ te gaan plaatsen.

Het amendement werd aangenomen door Groen Links, de SP, GBG, de Partij voor de Dieren, PvdA, Christen Unie en  Onafhankelijk Gouda. Het betrof een wijzigingsvoorstel op een artikel in de Sportnota waarin stond dat indien Donk geen behoefte heeft aan een extra voetbalveld daar een andere invulling aan kan worden gegeven.

Advertisements

Voldongen feit
Het amendement zal de Buurtcommissie Tweede Moordrechtse Tiendeweg niet slecht uitkomen.

Sinds de ontvangst van de brief van het College, begin juli, waarin de komst van de zogenaamde ‘Gouwe Huse’ aan de Tweede Moodrechtse Tiendeweg als een voldongen feit werd gepresenteerd, hebben zij driftig gepleit voor alternatieven.

De door het College aangewezen locatie voor de ‘aso-woningen’ is verre van geschikt, volgens de bewoners. De Tweede Moordrechtse Tiendeweg is een kinderrijke straat, met ook enkele alleenstaande ouderen.

De buurt maakt zich dan ook serieuze zorgen over de komst van hun toekomstige nieuwe ‘buren’, die wegens ernstig problematisch gedrag niet in reguliere woonwijken kunnen wonen. Zij worden hierin gesteund door de voorzitter van Donk, die vreest voor het wegblijven van jeugdleden als de Gouwe Huse daadwerkelijk op 70 meter van ‘zijn’ club komen te staan.

In 2 weken het werk van 8 maanden doen
Intussen heeft de Buurtcommissie hard gezocht naar alternatieve locaties, waar de bewoners van de Gouwe Huse voor minder overlast kunnen zorgen. Woordvoerder Wikke Heij:

‘Wij hebben de afgelopen twee weken keihard gewerkt om te komen tot een lijst met alternatieve locaties. We hebben 8 compleet nieuwe locaties aangedragen aan het College en 6 locaties van de groslijst van de gemeente toegevoegd ter heroverweging. Als je bedenkt dat de gemeente voor deze zoektocht 8 maanden de tijd heeft genomen, dan snap je dat het een enorme klus is geweest, zeker omdat we de locaties natuurlijk wel langs de criteria van de gemeente hebben gelegd.’

Twee kansrijke alternatieven
Het College neemt tot 1 november de tijd om de aangeleverde lijst te bestuderen. Daarna volgt begin november het debat in de Raadscommissievergadering.

Wikke Heij hoopt vooral dat het College het bestuderen van de alternatieve plannen de tijd geeft die het verdient. Op mijn vraag of ze het idee heeft dat het ‘Gouden Ei’, waar wethouder Tetteroo het eerder over had, ertussen zit, begint ze te glimmen: ‘Er zijn staan twee locaties op de lijst die wij als zeer kansrijk zien.’

09-10-2021 11:01