Za.27-09: Officiële opening Vredesmuseum in Gouda

Al ruim een jaar is het Museum voor Vrede en Geweldloosheid actief in
Gouda. In de serre van het Verzetsmuseum Zuid-Holland aan de Turfmarkt
30 werden wisselende tentoonstellingen getoond. Nu is daar ook de vaste
expositie gereed. Daarmee is het, ondanks de beperkte ruimte, een
volwaardig museum geworden. Reden om op zaterdag 27 september a.s. over
te gaan tot de officiële opening. Peter van den Dungen, coördinator van
het Internationaal Netwerk van Vredesmusea (INMP) zal de opening
verrichten.

Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid is in 1995 opgericht vanuit de
Nederlandse en Vlaamse vredesbeweging en maakt deel uit van het door de
VN erkende internationale netwerk van vredesmusea. Het museum wil
bijdragen aan een cultuur van vrede en geweldloosheid. Het museum toont
met museale middelen hoe conflicten geweldloos kunnen worden opgelost.
Ook laat het de oorzaken van conflicten in actuele en historische
voorbeelden zien.

Inwoners van Gouda en omstreken zijn van harte uitgenodigd voor de opening van de vaste expositie.
Wel graag van te voren aanmelden bij Loes Sjerp (sjerploes@quicknet.nl)

Advertisements