Za. 22-10: Bach, Reger en Reformatie

Op zaterdag 22 oktober 2016 is er in de Gereformeerde Gemeente in Gouda een bijzonder concert rond het thema ‘Reformatie’.

Het vocaal ensemble “Nieuwe Gouwe” o.l.v. Leo Mauritz zal haar eerste concert geven onder meer door het uitvoeren van een cantate van J.S. Bach (BWV 150). Het ensemble wordt begeleid door het begeleidingsorkest Intermezzo en Gerben Budding op het orgel. Gerben Budding zal ook enkele orgelsolo’s spelen op het Van Vulpen orgel (o.a. van Reger en Bach) en de samenzang begeleiden.

Het concert begint om 20.00 uur in het kerkgebouw aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b, de toegang is gratis.

Advertisements

Voorafgaand aan het concert, vanaf 19.00 uur wordt er een toelichting op de muziek gegeven door Leo Mauritz en Gerben Budding.
Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.