Za. 17-3: Welkom grutto excursie

Haastrecht – Zaterdag 17 maart kan men deelnemen aan de ‘Welkom grutto excursie’ in de Hooge Boezem en polder Laag Bilwijk. Verzamelen om 9.30 uur bij de parkeerplaats van zwembad de Loete, Bredeweg 2 in Haastrecht. Opgeven kan via de website van IVN – IJssel en Gouwe: http://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe

Eind februari keren de grutto’s terug uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Bij hun terugkeer in Nederland strijken ze eerst neer in ondiepe en voedselrijke plas-drasgebieden om op te vetten. De Hooge Boezem achter Haastrecht is zo’n gebiedje. Hier verblijven dan grote groepen grutto’s die na een dag of veertien uitzwermen naar geschikte broedgebieden. In polder Laag Bilwijk op korte afstand van de Hooge Boezem zijn een aantal weidevogelgebieden in eigendom van het Zuid-Hollands Landschap.

Uw evenement ook op de lokale nieuwssite GoudaFM?
Mail uw evenement naar persbericht@goudafm.nl