Za.13-12: Eerste Weidevogeldag Zuid-Holland

Op zaterdag 13 december wordt voor de eerste keer de Weidevogeldag Zuid-Holland georganiseerd. Deze dag, met presentaties en workshops over weidevogelbeheer, is bedoeld voor vrijwilligers die zich inzetten voor behoud van weidevogels in het boerenland.

Het gaat niet goed met de weidevogels
Nederland is belangrijk voor weidevogels en Zuid-Holland in het bijzonder. Ook komend voorjaar zal het geluid van de grutto, scholekster en kievit weer losbarsten. Deze weidevogelsoorten zijn onlosmakelijk verbonden met de Zuid-Hollandse weilanden. Maar het gaat steeds slechter met deze vogels. Gelukkig zetten vele vrijwilligers zich in voor de bescherming van weidevogels. Speciaal voor deze vrijwilligers organiseert De Groene Motor de Weidevogeldag Zuid-Holland.

Wijzigingen in agrarisch natuurbeheer
Door wijzigingen in het agrarisch natuurbeheer zal er de komende jaren veel veranderen in de manier waarop we weidevogels in het boerenland kunnen beschermen. Ook voor de vrijwilligers liggen daar nieuwe kansen en opgaven. Op de Weidevogeldag verkennen we de mogelijkheden om in de nieuwe situatie de weidevogels samen met de boeren optimaal te blijven beschermen.
Bent u nog geen vrijwilliger maar wel geïnteresseerd in weidevogels? U bent ook van harte welkom!
Deelname aan de Weidevogeldag Zuid-Holland is kosteloos. De dag wordt georganiseerd in zalencentrum
De Brug in Reeuwijk van 10.00 tot 17.00 uur. Vooraf aanmelden is verplicht via: www.landschaperfgoedzh.nl/weidevogeldag Hier treft u ook de het programma voor deze dag.

Advertisements