Za.01-11: Heemtuin doet ook mee aan de Landelijke Natuurwerkdag

Leef je zaterdag 1 november uit op de landelijke Natuurwerkdag!

Zaterdag 1 november 2014 organiseert Landschapsbeheer Nederland weer de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersactie in het groen. Vorige jaar deden er maar liefst ruim 14.000 mensen mee, en ook dit jaar worden er weer duizenden mensen verwacht die hun handen uit de mouwen steken om het landschap een opknapbeurt te geven.

De Heemtuin Goudse Hout doet elk jaar met veel vrijwilligers mee aan de Landelijke Natuurwerkdag! De Heemtuin Goudse Hout bestaat uit verschillende landschapssoorten, die samen een indruk geven van hoe het Zuid-Hollandse veenweidegebied er uit heeft gezien. Door verstedelijking, andere landbouwmethoden en ontwatering is veel natuurlijke rijkdom van het Zuid Hollandse landschap verdwenen. In de Heemtuin Goudse Hout wordt de natuurlijke rijkdom en verscheidenheid van het oorspronkelijke veenweidegebied zoveel mogelijk in ere hersteld en met veel succes.

Advertisements

Werkzaamheden
Stobben afzetten van wilgenhout in respectievelijk het snijgriend (= dun hout) of hakgriend (=dikker hout). Ruigte afruimen van rietland. Kinderen kunnen helpen in het snijgriend en met het planten van bolgewassen.. Laarzen/ waterdichte schoenen wordt aangeraden. Voor handschoenen en gereedschap wordt gezorgd. In de pauzes is er koffie, thee en koek. De heemtuinvrijwilligers zorgen voor instructie en begeleiding. Wel wordt de deelnemers dringend gevraagd om eventuele kinderen zelf in de gaten te houden.

Tijd en plaats
Van 10.00 – 16.00, 1 november 2014 op de Heemtuin Goudse Hout. Kijk voor de exacte locatie en verdere informatie op www.heemtuingoudsehout.nl.