Woe. 30-5: Prikkelverwerking bij (hoogbegaafde) kinderen

Gouda – Kinderen worden elke dag, de hele dag door, overladen met prikkels. Veel kinderen hebben moeite met het verwerken hiervan. Reageert een kind soms boos of kattig terwijl de situatie daar niet naar is? Voelt het kind zich onbegrepen en weet je niet altijd wat te doen? Kom dan naar de informatieavond over prikkelverwerking.

De informatieavond vindt plaats op woensdag 30 mei en wordt georganiseerd door SBO De Oostvogel en de daarvan deel uitmakende hoogbegaafdenvoorziening De Vuurvogel, in samenwerking met Sterk! Kind- en Onderwijsbegeleiding.

Tijdens deze avond krijg je antwoord op de vraag hoe prikkelverwerking verloopt en wat onder- en overprikkeling is. Je leert wat je kunt doen om een kind te activeren en te kalmeren. Naast informatie krijg je ook praktische tips waar je het kind meteen mee kunt helpen.

Advertisements

De avond bestaat uit twee groepen. Als deelnemer kun je kiezen uit twee lezingen:
Lezing 1: Prikkelverwerking bij kinderen in het regulier of speciaal onderwijs
Lezing 2: Prikkelverwerking bij hoogbegaafde kinderen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden kan via oostvogelthemaavond@gmail.com. Bij de aanmelding graag vermelden:
• Indien je een ouder bent van De Oost- of Vuurvogel: je voor- en achternaam en de naam van het kind.
• Indien je geen ouder bent van De Oost- of Vuurvogel: je voor- en achternaam en indien van toepassing de naam van je organisatie/school.
• Met hoeveel personen je komt.
• De lezing van voorkeur: lezing 1 of lezing 2.

Uw evenement ook op de lokale nieuwssite GoudaFM?
Mail uw evenement naar redactie@degouda.nl

30-05-2018 16:48