Wo.26-08: SP en PvdD organiseren open avond in Gouda over het handelsverdrag TTIP

“TTIP ondergraaft onze democratie”

De SP en Partij voor de Dieren in Gouda organiseren op 26 augustus in de Irishof een informatiebijeenkomst over TTIP. Dit is het vrijhandelsakkoord waarover de Europese Unie momenteel onderhandelt met de Verenigde Staten. De onderhandelingen over TTIP zijn buitengewoon schimmig en ondemocratisch. De Tweede Kamer of het Europees Parlement kunnen de onderhandelingen nauwelijks controleren. Terwijl de gevolgen van TTIP zeer ingrijpend kunnen zijn, ook voor Gouda. De SP en de PvdD vinden het daarom van het grootste belang om de inwoners van onze stad te informeren. Spreker is onder meer Europarlementariër Annemarie Mineur.

TTIP zal bevoegdheden van de Europese landen vergaand uithollen en multinationals ruim baan geven hun handelsbelangen uit te breiden. Dit alles ten koste van onze rechtsstaat, arbeidsomstandigheden, de voedselveiligheid, dierenwelzijn, het milieu, werknemers, consumenten en het MKB. Bovendien is het zelfs mogelijk dat democratische besluiten van onze eigen gemeente terzijde geschoven gaan worden. Bijvoorbeeld als deze de winst van multinationals in de weg zouden staan, zoals bij schaliegaswinning.
Daarom zullen de SP en de PvdD ook informeren hoe inwoners actie kunnen ondernemen. Steden als Amsterdam of Tiel verklaarden zich al TTIP-vrij.

De avond is vrij toegankelijk en begint om 19.45u in de Irishof, te Gouda Goverwelle.