Wo.24-09: Lezing over religieus radicalisme

Op woensdagavond 24 september zal Mirjam van Esschoten, godsdienstwetenschapper, een lezing houden over religieus radicalisme en ‘gevaarlijk geloof’. In haar presentatie zal zij ingaan op de vraag wat het verband is tussen monotheïstische religies en geweld. Het boek ’Het monotheïstisch dilemma’ van de rechtsgeleerde, filosoof en publicist Paul Cliteur zal hierbij leidend zijn.

Alle wereldgodsdiensten hebben vrede en medemenselijkheid hoog in het vaandel staan. Toch worden wij dagelijks geconfronteerd met wreedheden gepleegd in naam van God. Gelovigen willen zich vaak distantiëren van deze acties en stellen dat religie verkeerd begrepen wordt of wordt misbruikt om geweld te rechtvaardigen. Cliteur stelt de prikkelende vraag in zijn
boek: Is religie wel zo onschuldig? Aan de hand van actuele voorbeelden en beeldmateriaal zal Mirjam het thema belichten en met haar publiek in gesprek gaan.

De avond begint om 20.00 uur in de St Joostkapel, Lage Gouwe 134. De toegang is vrij. De Federatie Gouda is een geloofsgemeenschap die haar inspiratie vindt daar waar christendom, cultuur en compassie elkaar raken.

Advertisements