Wo.17-12: Rondleiding over geloven in Gouda

Op woensdag 17 december 2014 kunnen geïnteresseerden in Museum Gouda een rondleiding volgen over het geloven in Gouda.

Al in de 14e eeuw nam de Rooms-katholieke kerk het initiatief om een ziekenhuis te bouwen op de plaats waar Museum Gouda nu gevestigd is. Patrones werd de heilige Catharina. Ondanks de Beeldenstorm zijn er vele altaarstukken, de miskelk van Jacoba van Beieren, een monstrans, schitterende kerkelijke gewaden en het Remonstrantse avondmaalzilver bewaard gebleven. Een schat aan kunst en prachtige verhalen!

De rondleiding begint om 11.30 uur in de foyer bij Achter de kerk 14 en duurt een uur. U betaalt hiervoor € 3,- naast de museumentree. Informeert u via rondleidingen@museumgouda.nl of er nog plaats is. Op de dag zelf kunt u het beste naar de museumkassa bellen.

Advertisements