Wo.14-01: Lezing over Dorothee Sölle in Het Kerkje

Op woensdag 14 januari 2015 zal ds. Carola Dahmen een lezing houden over Dorothee Sölle.
Sölle was theologe, vredesactiviste, mystica, dichteres, moeder, geleerde, socialiste, mens.
Zij is een van de meest gelezen theologen uit de vorige eeuw. Zij maakte christendom en geloof weer geloofwaardig en toegankelijk voor velen die de kerk de rug toe hadden gekeerd. Door de boeiende combinatie in haar theologie van politiek, poëzie en mystiek zijn haar boeken nog steeds lezenswaardig en actueel.
In een inleiding zal ds. Carola Dahmen de wisselwerking tussen de biografie en het theologisch denken van Dorothee Sölle laten zien en vertellen over de rol van de tweede wereldoorlog, lijden en depressie, politiek verzet en vroomheid in Sölle’s theologie.

Carola Dahmen werkt als predikant van de Protestantse kerk in Nederland in de Hervormde Gemeente Berkenwoude en is bestuurslid van de Vereniging Vrijzinnige Protestanten in Zuid Holland. Van 2006 tot 2013 heeft zij in Leiden gestudeerd en heeft een Bachelor Godgeleerdheid, Master Religious Studies en Master Gemeentepredikant afgerond en volgt tevens een opleiding psychologie. Naast haar werk als predikant houdt zij zich bezig met verschillende theologische onderwerpen.

Plaats: Vrijz. Prot. en Remonstrantse kerk in Boskoop
Burg. Colijnstraat 24
Aanvang: 20.00 uur – ± 22.00 uur
Kerk open: 19.30 uur
Entree: € 5,00

Advertisements